Ortodontik tedavi hedeflerine ulaşıldığı zaman bitim aşamasına gelinir. Bitim aşamasında braketler özel bir el aletiyle çıkarılır ve diş yüzeyindeki yapıştırıcılar temizlenir. Gerekiyorsa diş taşı temizliği ve polisaj işlemi yapılır.

Dişlerin her zaman hareket halinde olduğu unutulmamalıdır. Ortodontik tedaviyle dişler ideal pozisyonlarına gelseler de teller çıkarıldığı zaman dişler başlangıç pozisyonlarına dönme eğilimi göstereceklerdir. Tedavinin stabilizasyonu sağlamak için pekiştirme tedavisi yaparız. Daha önce uygulanan tedavi göz önünde bulundurularak pekiştirme tedavisnde sabit veya hareketli retainerlar kullanılabilir.

Sabit retainerlar ön kesici dişlerin arka yüzeylerine yapıştırılır ve hekimin öngördüğü süre boyunca kalmalıdır. Sabit retainerları olan hastalarımızın diş hijyenine oldukça önem vermeleri gerekmektedir. Dişeti hastalığı oluşmaması için retainerların altından kullanacakları özel diş ipiyle bu bölgeleri mutlaka temizlemeleri gerekmektedir.

Fonksiyonel çene tedavisi yapılan hastalarda ise sabit retainerlara ek olarak hareketli retainerları büyüme gelişim döneminin sonuna kadar kullandırırız.
Tedavi bittikten sonra yapılan pekiştirme tedavisi için belli aralıklarla kontrol randevuları devam etmektedir.

Retainerların kırılması, kaybolması durumunda hemen hekime ulaşılarak bilgilendirme yapılmalı ve dişlerin bozulmaması için hızlıca önlem alınmalıdır.

Uzm. Dt. Gizem Bayrak

Ortodonti Uzmanı